Lao News

ມື້ນີ້ ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 675 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 675 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 8 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 667 ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 128.923 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 10 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 518 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 585 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 12 ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC)163 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 19 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 26ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 14ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 3 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 11ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 17 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 14 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 19 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 22 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 51 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 53 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 110 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 18 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 34 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 77 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button