Lao News

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຊີແຈ້ງວ່າກໍລະນີ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຢູ່ທ່າໂທມແມ່ນຍ້ອນ….

ໃຫ້ທຸກທ່ານເບິ່ງຮູບ ແລະ ຄຣິບແລ້ວຄອມເມັ້ນ! ເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຊີແຈ້ງວ່າກໍລະນີນີ້ແມ່ນເສຍຊີວິດຍ້ອນຫົວໃຈລົ້ມແຫລວ.

ເບິ່ງຄຣິບ

_

ຮ່າງກ່າຍ ແລະ ບາດແພທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນຫົວໃຈລົ້ມແຫລວ ກະສິປະມານນີ້ ພາກັນຈື່ ແລະ ຈຳໄວ້ໃນສະໜອງ, ແລະ ຈົ່ງຢ່າໄປຮຽກຮ້ອງຫຍັງກັບເຈົ້າໜ້າທີ່.

#ຄວາມຫວັງດຽວຄືເມື່ອເອກະສານຮອດທ່ານທ່ານຈະຊ່ວຍເບິ່ງແລະແກ້ໄຂດ່ວນໃຫ້

#ຊາກສົບຍັງລໍຖ້າທ່ານມີຄຳສັ່ງໃຫ້ສັນນະສູດ

#ຫວັງວ່າສິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນຈະບໍ່ແມ່ນຄົວຈິງຄື ຖ້າການສັນນະສູດສົບມີ່ຈຸດປະສົງເພື່ອດຳເນີນຄະດີກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແມ່ນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະບໍສັນນະສູດສົບໃຫ້ເລື່ອງມັນເສົ້າ

_ໃຫ້ທຸກຄົນພິຈາລະນາເອົາເດີ້ວ່າ ເສຍຊີວິດຍ້ອນຫົວໃຈລົ້ມແຫລວ

ຮອຍຊ້ຳຕາມສັນຫຼັງ

ຮອຍລຸບທີ່ໜ້າພາກ

ຂໍໂທດເດີ້ທີ່ກ່ອນໜ້າບອກວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ມອບ 10 ລ້ານກີບ ບໍແມ່ນເດີ້ ເປັນຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ທັນກັ່ນຕອງເທື່ອ.

ຈຳນວນເງິນທີ່ມອບແທ້ ແມ່ນ 9 ລ້ານກີບ ຕົວເລກຊັດເຈນ ມີເຊັນມອບຮັບຄັກແນ່

_

ເບິ່ງຄຣິບເຈັ້າໜ້າທີ່ຊີ່ແຈ້ງ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button