ມື້ນີ້ ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 340 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 24 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 340 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ 09ຄົນ, ຊຸມຊົນ 301 ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 130.290 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 1 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 527 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 446 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 10ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC)77 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 6 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 9 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 8 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 2 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 3 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 24 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 5 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 20 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 15ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 28 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 13ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 14 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 6 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 17ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 9ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 74 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *