Lao News

ຂ້ອຍບໍ່ເສຍດາຍດອກເງິນ50.000 ແຕ່ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ຕົວະຄົນເປັນ100 ຕ້ອງໄດ້ໄປເລາະຂໍໂທດເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນເຈົ້າຄົນດຽວ

ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງກຸ່ມ ປະຈານລາວຊ່ວຍແດ່

ຂ້ອຍບໍ່ເສຍດາຍດອກເງິນ50.000 ແຕ່ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ

_

_

ລູກຄ້າຜູ້ຖ້າກິນເຂົາເຈົ້າສັ່ງນຳບັກຫຼາຍໆຄົນທັງແມ່ມານ ແມ່ບໍ່ມານ ຕົວະຄົນເປັນ100 ຕ້ອງໄດ້ໄປເລາະຂໍໂທດເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນເຈົ້າຄົນດຽວ

ຕັ້ງຊາດຊົ່ວເນາະ ໃຜທີ່ຄິດຈະສັ່ງນຳລາວຢ່າສັ່ງເດີບໍ່ມີຄວາມຈິງໂທຫາບໍ່ຮັບວ່າຄາຂັບລົດຢູ່ ສົງໄສລົດປີ້ນຕາຍລະຕິສາວ

ໄດ້ເງິນໂອນລະມິດ ຢູ່ໂປຣຟາຍນາງບອກວ່າປະສົບການຂາຍມາ5ປີ ປະສົບການຕົ້ມຕຸ່ນມາ5ປີຕິເບາະສາວ😠

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button