ມື້ນີ້ ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 695 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 27 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 695 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ 695 ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 132.127 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 1 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 534 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 345 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 38 ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC)165 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 6 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 43 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 5 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 3ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 39 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 22 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 14 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 67 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 19 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 66 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 19 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 17 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 32 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 56 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 66 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *