ຂະແໜງການທະນາຄານ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດຮອບໃຫມ່.

ຂະແໜງການທະນາຄານ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຮອບໃໝ່.ລາຍລະອຽດ ຂັ້ນຕອນສະເຫນີ

ອ່ານຕໍ່ລິ້ງລຸ່ມນີ້

https://www.laophattananews.com/archives/107552

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *