ມື້ນີ້ ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 306 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 306 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 133.524 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 6 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 544 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 428 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 10 ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC)57 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 17 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 15ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 15 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 1 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 6 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 10 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 2 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 24 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 35 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 26 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 4 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 15 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 28 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 16 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 13 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *