Lao News

ລັກຂຸດເອົາແຮ່ທອງ ໃນບໍ່ຂຸດຄົ້ນເກົ່າ ເຊໂປນ ຖືກດີນເຈື່ອນທັບປາກອຸມົງ

ລັກຂຸດເອົາແຮ່ທອງ ໃນບໍ່ຂຸດຄົ້ນເກົ່າ ເຊໂປນ ຖືກດີນເຈື່ອນທັບປາກອຸມົງ —————- +++ —————

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 1 ກຸມພາ ນີ້, ໄດ້ມີປະ ຊາຊົນ ລັກລອບຂຸດອຸມົງ ເຂົ້າໄປຂຸດຄົ້ນເອົາຫີນຂຽວ (ແຮ່ທອງມາລາໄຄ)ຢູ່ບໍ່ຂຸດຄົ້ນເກົ່າ ຂອງໂຄງ ການບໍ່ຄຳ-ທອງ ເຊໂປນ ແລະ ໄດ້ເກີດເຫດດິນເຈື່ອນທັບປາກອຸມົງ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນຕິດຢູ່ພາຍໃນອຸມົງ 2 ຄົນ.

ເມື່ອໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດແລ້ວ ທາງໂຄງການກໍໄດ້ນຳໃຊ້ລົດຈົກ ເພື່ອຈົກເອົາດິນທີ່ເຈື່ອນທັບປິດອຸ ມົງ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ເອົາປະຊາຊົນ ທັງ 2 ຄົນ ອອກມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

ຜູ້ທີ່ລັກລອບເຂົ້າໄປຂຸດຄົ້ນເອົາແຮ່ທາດຂອງໂຄງການໃດໜຶ່ງ ແມ່ນມີຄວາມຜິດທາງກົດໝາຍ ແລະ ມີຄວາມອັນຕະລາຍ ສ່ຽງຕໍ່ການສູນເສຍຊີ ວິດໄດ້ ຍ້ອນການເກີດອຸບັດຕິເຫດ.

ທີ່ມາ: ຂ່າວສານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button