ມື້ນີ້ ວັນທີ 02 _02_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 463 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 02 _02_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 463 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 134.901 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 2 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 553 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 695 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 19 ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 102 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 20 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 27 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 5 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 1 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 10 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 16 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 13 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 14 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 77 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 32 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 17ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 18 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 42 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 10 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX)28 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *