ປາດໂຖະ!! ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາເດີພີ້ນ້ອງບ້ານເຮົາ

ປາດໂຖະ!! ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາເດີພີ້ນ້ອງບ້ານເຮົາປາດໂຖະ!! ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາເດີພີ້ນ້ອງບ້ານ

,_

ວັນທີ 4 ກຸມພາ 2022 ລົດວິໂກ້ ປະທະກັບ ລົດແກ່ເຄື່ອງ 6 ລໍ້ນ້ອຍ ຢູ່ຜາເຈ້ຍ

ທາງໄປພູ 9 ຫລັກ ຜູ້ຂັບຂີ່ວິໂກ້ ເສຍຊີວິດ

ຊ່ວຍແຊ໌ເຕືອນສະຕິ

ທີມາ

_

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *