ເຕືອນໄພ ສຳລັບຄົນລ້ຽງງົວ

! ເຕືອນໄພ ສຳລັບຄົນລ້ຽງງົວ ແບບປ່ອຍໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ 2022

ຄົນຮ້າຍລັກຂ້າງົວ ຂອງປະຊາຊົນເຂດບ້ານນາທອງຕໍ່ບ້ານເລົ່າຄໍາ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ເຂດທົ່ງນາ

(ກົງກັນຂ້າມກັບ ຮຮ ມສ ເມືອງເຟືອງ)»ເຫຼືອໄວ້ແຕ່ເຄື່ອງໃນ ພໍໄດ້ຊອຍຈຸ.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *