Lao News

ນ້ອງຫມາທີ່ເຈົ້າຂອງປະສົບອຸບັດຕິເຫດເສຍຊີວິດໃນວັນທີ​ 04/02/2022 ທີ່ຜ່ານມາ​

ນ້ອງຫມາທີ່ເຈົ້າຂອງປະສົບອຸບັດຕິເຫດເສຍຊີວິດຄາທີ່ທີ່ພູເກົ້າຫລັກ ໃນວັນທີ​04/02/2022 ທີ່ຜ່ານມາ​

_

ອາສາສະໝັກ​ກູ້ໄພ​ອົງການ​ກາແດງລາວ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ໄດ້ຮັບມາລ້ຽງດູໄວ້ ນ້ອງປອດໄພດີ

_

ຕອນນີ້​ໄດ້ສົ່ງມອບໃຫ້ກັບຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວນ້ອງຊື່​ ປີ່ໂປ່ ເພດແມ່ ຫນ້າຮັກ​ຄຳຮູ້ຫລາຍ❤️

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button