ໄປລັກແບ້ແຕ່ໄປບໍ່ລອດ

ໄປລັກແບ້ແຕ່ໄປບໍ່ລອດ

ຢູ່ບ້ານນາທາມ(ແກ້ງປາຢາງ)

_

ຊື່:ຕຸ້ຍໄປ2ຄົນແຕ່ຄົນຊື່:ຊາຍໄປລອດຄົນ1

#ລູກຫລານໃຜໄປພົວພັນເອົາຢູ່ກຸ້ມບ້ານເດີີ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *