Lao News

ຖ້າໃຜຮູ້ຈັກກັບບຸກຄົນນີ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລື່ອແຈ້ງມາແດ່.ຫລືສາມາດແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເລີຍກໍ່ດີ

ຂໍອະນຸຍາດຫົວຫນ້າກຸ່ມ🙏🙏🙏ຖ້າໃຜ່ຮູ້ຈັກກັບບຸກຄົນນີ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລື່ອແຈ້ງມາແດ່.ຫລືສາມາດແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ເພື່ອດຳເນີນຄະດີ.

_

ໃນມື້ວັນທີ06/02/2022 ທ້າວຄຳແພງ,ບ້ານວຽງໄຊ,ເມືອງວຽງໄຊ,ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຕົກລົງຂາຍລົດຮຸນໄດຕາກົບໃຫ້ຂ້ອຍຕາມທີ່ໄດ້ລົມກັນຜ່ານທາງເຟສບຸກ ຜູ້ກ່ຽວນັດຈະມາສົ່ງຫລວງພະບາງເອງໃນວັນທີ່07/02/2022 ແລ້ວບອກໃຫ້ໂອນເງິນມັດຈຳ 1.000.000ກີບ ຈົນຮອດມື້ນີ້ຕິດຕໍ່ຫາມັນກະບໍ່ໄດ້ເລີຍ.

_

ຖ້າໃຜ່ຮູ້ຈັກຫລືເປັນຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂໍຄວາມກະລຸນາບອກໃຫ້ມັນມາສົ່ງລົດຫລືໂອນເງິນຄືນກະໄດ້.🙏🙏🙏 ….ທີ່ຂ້ອຍຍອມຈ່າຍເງິນໃຫ້ກ່ອນເພາະວ່າຂ້ອຍຢາກໄດ້ລົດມາໃຊ້ຄອບຄົວແທ້……

_

ຂໍຄວາມຮ່ວມມືຊ່ວຍກັນກຳຈັດບຸກຄົນອັນຕະລາຍແດ.

_

🙏🙏ຊ່ວຍກັນແຊ ອອກໄປແດ່ເດີ🙏🙏

_

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button