ດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງປີ 2022 (ຄັ້ງທີ 1 ຂອງເດືອນກຸມພາ)

ດ່ວນ! ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ 4 ຂອງປີ 2022 (ຄັ້ງທີ 1 ຂອງເດືອນກຸມພາ)

+ ແອັດຊັງພິເສດ: ຂື້ນໃໝ່ + 830 ກີບຕໍ່ລິດ

+ ແອັດຊັງທຳມະດາ: ຂື້ນໃໝ່ + 670 ກີບຕໍ່ລິດ

+ ກະຊວນ: ຂື້ນໃໝ່ + 570 ກີບຕໍ່ລິດ

#ລາຄານ້ຳມັນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນ

+ລາຄາເກົ່າ:ແອັດຊັງພິເສດ 15.370 ກີບ _ລາຄາໃໝ່ 16.190 ກີບ

+ລາຄາເກົ່າ:ແອັດຊັງທຳມະດາ 13.610 ກີບ _ລາຄາໃໝ່ 14.280 ກີບ

+ລາຄາເກົ່າ:ກາຊວນ 11.950 ກີບ _ລາຄາໃໝ່ 12.520 ກີບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *