Lao News

ຊົມເຊີຍບ່າວວິນຄົນຫລໍ່ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຊົມເຊີຍບ່າວວິນຄົນຫລໍ່ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍບໍ່ຫຍັງຜົນປະໂຫຍກ

-ຊ່ວຍເຂົ້າສານໃຫ້ຜູ້ຂາດເຂີນ

ຖ້າຢູ່ປະເທດເຮົາມີຄົນໃຈດີຄືແບບນີ້ຫຼາຍໆທ່ານ ປະເທດເນົາອາດຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງກ້າວໜ້າ

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button