ບໍ່ໄດ້ ໂ ທ ດ ໃຜແຕ່ຂໍຖາມແມ່ຄ້າຜູ້ຮູ້ແດ່

ບໍ່ໄດ້ໂທດໃຜແຕ່ຂໍຖາມແມ່ຄ້າຜູ້ຮູ້ແດ່

ມັນຖືກບໍ່ຝາກສະຕໍເບີລີ່ໃສ່ແກັດໂຟມ ບໍ່ໃສ່ເຈ້ຍຮອງບໍ່ໃສ່ໃບໄມ່ຫລືກັນກະແທກໃຫ້ເລີຍ

ບໍ່ຮູ້ວ່າຂະເຈົ້າໃສ່ນໍ້າກ້ອນປະຄົບໃຫ້ບໍ່ ໜ່ວຍນ້ອຍໆອ່ອນໆບໍ່ຕົງປົກແພັກສິນຄ້າແນວນີ້ອິກ

ຖ້າວ່າມັນສຸກຈົນເນົ່າກະພໍວ່າ ອັນນີ້ຍັງຂາວໆແຕ່ເນົ່າໝົດ ຂົນສົ່ງກະຮອດຊ້າເກີນກຳນົດ

ແນວນີ້ໃຜສິຮັບຜິດຊອບ ຫຼືຕ້ອງເສຍເງິນເສຍເວລາໄປລາລ້າ

(ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ)

ທີມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *