ມື້ນີ້ ວັນທີ 17_02_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 323 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 17_02_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 323 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 140.353 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 0 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 602 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 312 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 05 ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 66 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 37 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 17 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 5 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 01 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 9 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 9 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 2 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 24 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 6 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 31 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 14 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 23 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 10 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 61 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 0 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 3 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *