ຂ່າວເສົ້າ! ຜົວຫຼອນຢາ ແລ້ວຈັບຜ້າຄາດຕະກຳເມຍ

ຂ່າວເສົ້າ! ຜົວຫຼອນຢາ ແລ້ວຈັບຜາຄາດຕະກຳເມຍ ແລ້ວກໍປິດຊີວິດຕົນເອງ

ວັນທີ 17-02-2022 ໄດ້ເກີດເຫດການຄາດຕະກຳ ຜົວອັນຢາກ ຈັບຜ້າຂ້າເມຍຕົນເອງເສຍຊິວິດຄາທີ່ຢູ່ຕຽງສອນ

ຫຼັງຈາກເມຍເສຍຊີວິດແລ້ວ ຜົວກໍ່ປິດຊີວິຕົນເອງໂດຍເອົາຜ້າສຽບທ້ອງຕົນເອງ

ສະຖານທີ່ເກີດເຫດຢູ່ບ້ານ ນາມອນເໜືອ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ແນວໃດກໍ່ສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວດ້ວຍ

ແລະ ລາຍລະອຽດເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະແຈ້ງພາຍຫຼັງເພີີ່ມອີກ.

ເບິ່ງຄຣິິບໄດ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *