ຍອມປັບປຸງໂຕເອງ ຜູ້ກະທຳຜິດ ທ້າວ ແຂກ ລາວໄດ້ຍອມຮັບຜິດ

!ຍອມປັບປຸງໂຕເອງ ຜູ້ກະທຳຜິດ ທ້າວ ແຂກ ລາວໄດ້ຍອມຮັບຜິດ

_

ແລະ ພ້ອມປັບປຸງແກ້ໄຂຕົນເອງ ຜູກຂໍ່ຕໍແຂນຕໍ່ແຟນຂອງລາວແລ້ວ

ຫວັງວ່າສັງຄົມຈະໃຫ້ອະໄພລາວ ລາວມາຫາຂ້ອຍ ( ເລ້ )

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈຜິດວ່າແມ່ນຂ້ອຍເປັນຜູ້ກະທຳຜິດ ຝາກແຊໃຫ້ແນ່

ທີ່ມາ:Honley Baramixay

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *