ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ

ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານນຳພາລູກ -ຫຼານ ອາຍຸ 6 ຫາ 11 ປີ ມາຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

+ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນມາຕາມຈຸດລຸ່ມນີ້

-ໂຮງໝໍສູນກາງ

-ໂຮງໝໍເມືອງ 9 ຕົວເມືອງ

-ວັດຈີນ ບ້ານດົງປ່າແລະ

-ສະຖານບັນກັນພະຍາດກອງທັບ ບ້ານໂພນຕ້ອງ

+ບັນດາແຂວງແມ່ນມາຕາມເຂດລຸ່ມນີ້

-ໂຮງໝໍແຂວງ

-ໂຮງໝໍເມືອງ

-ຈຸດບໍລິການທີ່ແຂວງຈັດໄວ້

#ບໍ່ມີໃຜປອດໄພ ຖ້າທຸກຄົນບໍ່ປອດໄພ .

#ທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮິບຮ້ອນອອກມາສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໝູ່ໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍດ້ວຍການສັກວັກຊີນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *