Lao News

ກອງກຳລັງຂອງລັດເຊຍ

ຕອນນີ້ທາງກອງກຳລັງຂອງລັດເຊຍໄດ້ປະກາດອອກມາວ່າສາມາດຍຶດນ່ານຟ້າຂອງຢູເຄຣນທັງຫມົດໄວ້ໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມທັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າກອງທັບຢູເຄຣນນັ້ນໄດ້ໃຊ້ປະຊາຊົນຂອງຕົນເປັນໂລ່ກຳບັງ..

_

ສ່ວນທາງດ້ານລັດເຊຍໄດ້ປະກາດໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງຢູເຄຣນທີ່ຢູ່ພາຍໃນເມືອງຫລວງຄຽບນັ້ນສາມາດອອກໄປໄດ້ຢ່າງປອດໄພຜ່ານຊ່ອງທາງອົບພະຍົບໃນຫລາຍຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ.

_

#Ukrain#Russia#Oishinews

ຢູເຄຣນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button