ມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍບາດດຽວດັບທັງເມືອງ.ພາມາເບິ່ງນະຄອນຫຼວງຢູ່ເຄຣນ

ມຸ່ນອຸ້ຍປຸ້ຍບາດດຽວດັບທັງເມືອງ.ພາມາເບິ່ງນະຄອນຫຼວງຢູ່ເຄຣນ ກ່ອນແລະຫລັງ ໃຈກາງນະຄອນ ຢູເຄຣນ!…

ນະຄອນຫຼວງ ຢູ່ເຄຣນແຕ່ກ່ອນ

ແລະນະຄອນຫຼວງ ຢູ່ເຄຣນປັດຈຸບັນໃຈກາງນະຄອນ ຢູເຄຣນ!…​ເຈລະຈາໄປນຳ ຖະຫຼົ່ມເມືອງໄປພ້ອມ ຕາມສະໄຕໝີຂາວທີ່ທຳນຽບລັດຖະບານຄຽບ ຢູເຄຣນ ສະພາບຕອນນີ້..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *