ປູຕິນລອບສັງຫານຜູ້ນຳຢູເຄຣນ 3 ຄັ້ງແລ້ວແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ

ປູຕິນລອບສັງຫານຜູ້້ນຳຢູເຄຣນມາແລ້ວ 3 ຄັ້ງແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ

_

ຕາມການລາຍງານຂອງເຈົ້າທີ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ກອງກຳລັງໃຊ້ລອບສັງຫານມີ 2 ທີມ, ທີມທີ່ໜຶ່ງໄດ້ຖືກທະຫານຢູເຄຣນກຳຈັດໄປທີຮຽງຮ້ອຍແລ້ວ, ຍັງອີກທີມໜຶ່ງແມ່ນທະຫານຢູເຄຣນກຳລັງໄລ່ຈັບຂ້າຢ່າງໃກ້ສິດ, 2 ທີມນີ້ຄື

1,ທີມທີ່ 1: ເປັນກຸ່ມນັກຮົບສະຫະພັນລັດເຊຍທີຜ່ານມາເຄີຍໄດ້ເຂົ້າມາປະຕິບາດງານໃນພື້ນທີ່ ຢູເຄຣນ,

2,ທີມທີ່2: ແມ່ນກຸ່ມນັກຮົບເຊເຊັ່ນ ນອກຮູບແບບ ປະມານ400 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່ປະເທດຢູເຄຣນແລ້ວເປົາ້ໝາຍແມ່ນເຂົ້າລອບສັງຫານຜູ້ນ້ຳຢູເຄຣນ ແລະ ຈຸດສຳຄັນຂອງຢູເຄຣນ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນຮູ້ໄວ້ກ່ອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກຳລັງນຳກຳຈັບກຸ່ມນີ້ຢູ່.

_

_

#ຂໍ້ມູນມາຈາກ Voice tv

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *