ຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ່າ ອົງການ “ນາໂຕ” ອ່ອນແອຫຼາຍ ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍ້ງໄດ້ໃຫ້ລັດເຊຍ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 5/3/2022 ເປັນມື້ທີ 10 ຂອງການຕໍ່ສູ້ລັດເຊຍ ກັບຢູເຄຣນ, ມື້ນີ້ທະຫານລັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຢາກເມືອງທ່າ ທາງພາກໃຕ້ຂອງຢູ່ເຄຣນໄດ້ແລ້ວ.

ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ສອງ ທີທະຫານລັດເຊຍຢືດໄດ້

_ທະຫານລັດເຊຍໄດ້ຖີ້ມລະເບີດ ແລະ ຈະຫຼວດເຂົ້າໂຈມຕີທີາເມືອງທ່າ ເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍໜັກໜ່ວງ

_ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີນ້ຳ, ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະ ບໍ່ມີສະບຽນອາຫານ

_

_

ມືີ້ນີ້ຜູ້ນຳຢູເຄຣນໄດ້ອອກມາຖະແຫຼ່ງຂ່າວວ່າ, ການປະຊຸ່ມປືກສາຫາລືຂອງ ນາໂຕ ແມ່ນກຳລັງເປີດໄຟຂຽງໃຫ້ລັດເຊຍເຂົ້າມາຖິ້ມລະເບີດ ແລະ ຍິງຈະປາຄີນາວຸດເຂົ້າມາຢູເຄຣນ,

ແລະ ທ່ານ ເຊເລນສະກີ ກໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ນາໂຕ ອ່ອນແອຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ສາມາເຮັດຫຍ້ງໄດ້ໃຫ້ລັດເຊຍເລີຍ.

_

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *