ຊີວິດທະຫານຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈຄຣິບນີ້

ຊີວິດທະຫານຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈຄຣິບນີ້

ຄົນໃນຄອບຄົວດີໃຈຫຼາຍທີ່ເຫັນໜ້າຄົນຮັກໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ກັບຄືນມາ

ຄົນຮັກໄປເປັນທະຫານກັບມາ

_

_

_

ພໍ່ກັບມາແລ້ວລູກ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *