ສາວໆລູກຂື້ນປະທ້ວງ ປູຕິນ

ສາວໆ ພວກນີ້ໄດ້ແກ່ເຄື່ອງແລ້ວຂຽນ (Stop Putin’s War) ປະທ້ວງໃຫ້ “ປູຕິນ ຢຸດການຕໍ່ສູ້”ກັບ ຢູເຄຣນ
ນີ້ຄືວິທີສະໜັບສະໜຸນ ຢູເຄຣນໃນປາຣິ

_ສາວໆ ພວກນີ້ໄດ້ແກ່ເຄື່ອງແລ້ວຂຽນ (Stop Putin’s War) ປະທ້ວງໃຫ້ “ປູຕິນ ຢຸດການຕໍ່ສູ້”ກັບ ຢູເຄຣນ

_ນີ້ຄືວິທີສະໜັບສະໜຸນ ຢູເຄຣນໃນປາຣິ

_

ເບິ່ງຄຣິບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *