Lao News

ການລັກລອບປູກຝິ່ນມີຫຼາຍ ປີຜ່ານມາກວດພົບ 1.000 ກວ່າຕອນ

ບັນຫາການລັກລອບປູກຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນແມ່ນບັນຫາທີ່ແກ້ໄຂໄດ້ຍາກ ຍ້ອນວ່າການລັບລອບປູກຝິ່ນ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມເຂດຊົນນະບົດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ຕາມຮ່ອມຫ້ວຍ, ເຈີ້ຍພູຂອງປ່າເລິກບ່ອນຫ່າງໄກຈາກໝູ່ບ້ານ, ຫ້ວຍເລິກຫ່າງຈາກຫົນທາງລົດ, ບາງພື້ນທີ່ກໍຕິດກັບຊາຍແດນລະຫວ່າງ ປະເທດ,ບໍ່ມີຫົນທາງ ແລະ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ລົດໄປເຖິງໄດ້,ເປັນເຂດທຸລະກັນດານ, ບາງບ່ອນແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ; ໃນປີ 2019, ພົບຈຸດພິກັດສວນຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນ ທັງໝົດ 3.564 ເຮັກຕາ ຢູ່ພາຍໃນ 9ແຂວງ ແລະ ໄດ້ລົງທຳລາຍຖິ້ມຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ແລະມາຮອດປີ 2021 ລາວຍັງພົບເນື້ອທີ່ປູກຝິ່ນຢູ່ 8ແຂວງພາກເໜືອອີກ 156 ຈຸດ ແລະ ພົບເຫັນສວນຝິ່ນ 1.000 ກວ່າຕອນ.

ພັທ ວົງໄຊ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກວດກາແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປກສ ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ:ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວວາງແຜນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນຫາການລັກລອບປູກຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໝົດໄປ ໂດຍມອບໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຕ່າງໆ.

ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວວາງແຜນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນຫາການລັກລອບປູກຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໝົດໄປ ໂດຍມອບໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຕ່າງໆ.ຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂບັນລັກລອບການປູກຝິ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ນຳກໍາລັງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝຈາກ ສປ ຈີນ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການຊອກຫາເນື້ອທີ່ການປູກຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບໂທດຕ່າງໆທີ່ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ,

ເຖິງຈະສຸມໃສ່ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຫຼາຍປານໃດ, ໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງມີປະຊາຊົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍລັກລອບປູກຝິ່ນ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ຫ່າງໄກຈາກສາຍຕາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ຈາກການສໍາຫຼວດ ແລະ ທຳລາຍສວນຝິ່ນໃນປີ 2019 ຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 4.624 ເຮັກຕາກວມເອົາຫຼາຍແຂວງໃນລາວ ພວກເຮົາສາມາດທຳລາຍຖິ້ມແລ້ວຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ.ແຕ່ມາເຖິງປີ 2021 ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງຍັງສືບຕໍ່ລັກລອບປູກຝິ່ນຄືນໃໝ່, ອີງຕາມພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ການລົງສຳຫຼວດເນື້ອທີ່ປູກຝິ່ນຢູ່ 8 ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພວກເຮົາ ມີທັງໝົດ 156 ຈຸດ ພົບເຫັນເນື້ອທີ່ປູກຝິ່ນທັງໝົດ1.278 ຕອນ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 901 ເຮັກ,ເຈົ້າໜ້າທີ່ລົງທຳລາຍໄດ້ 569 ເຮັກຕາ; ນອກນັ້ນ, ຍັງສາມາດທຳລາຍສວນກັນຊາໄດ້ 4,2 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກຢຸດເຊົາການປູກຝິ່ນ ທັງໝົດ12.856 ຄອບຄົວ.

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງລັກລອບປູກຝິ່ນ ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ມີລາຍຮັບພຽງພໍ, ບໍ່ມີລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ, ໃຊ້ຊີວິດໄປຕາມທຳມະຊາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຫັນມາປູກຝິ່ນ ເພື່ອຂາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຮັບຊື້ຝິ່ນ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ; ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລັກລອບປູກຝິ່ນໃຫ້ໝົດໄປ ໃນໄລຍະຍາວ,ລັດຖະບານລາວ ແນມເຫັນຕົ້ນເຫດຄືດັ່ງທີ່ກ່າວມາຈຶ່ງຕົກລົງຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳເອົາໂຄງການປູກພືດທົດແທນການປູກຝິ່ນ ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ເຄີຍປູກຝິ່ນມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍຮັບທີ່ດີ ແລະ ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼາຍບໍລິສັດເຮັດໜ້າທີ່ໃນການປູກພືດທົດແທນການປູກຝິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ປູກກາເຟ, ປຸກຕົ້ນຢາງພາລາ, ປູກຕົ້ນຊາຂຽວ; ນອກນີ້,ຍັງສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວ-ຄວາຍ, ສົ່ງເສີມການປູກພືດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ພືດລົ້ມລຸກເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝາກຖົ່ວ,ໝາກແໜ່ງ, ສາລີ ແລະອື່ນໆ.

ຜ່ານການປະຕິບັດຂອງບັນດາບໍລິສັດ ເຫັນວ່າສາມາດຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນທາງເລືອກໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ຫຼາຍບ້ານທີ່ເຄີຍປູກຝິ່ນໄດ້ຢຸດເຊົາການປູກຝິ່ນ ແລ້ວຫັນມາປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງພັກລັດ ຈົນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີລາຍຮັບເປັນຫຼັກແຫຼ່ງສາມາດລ້ຽງຄອບຄົວກຸ່ມ ແລະ ພາຄອບຄົວອອກຈາກຄວາມທຸກຈົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ; ເຊິ່ງໃນປີ 2021 ມີໂຄງການປູກພືດທົດແທນຝິ່ນຢູ່ລາວ ທັງໝົດ 50 ບໍລິສັດ ເຊິ່ງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມດ້ານສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ທັງໝົດ981 ບ້ານ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົໄນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ44.043 ຄອບຄົວ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ບັນຫາການລັກລອບປູກຝິ່ນຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ ແລະ ເປັນບັນຫາຫຼັກໆທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາລວມຂອງຊາດ ຖ້າວ່າບັນຫານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ເດັດຂາດ ຜົນທີ່ຈະຕາມມາກໍຄືຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ;

ສະນັ້ນ,ທຸກຄົນໃນຊັ້ນຄົນຫາກພົບເຫັນບັນຫາການລັກລອບປູກຝິ່ນ ຫຼື ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດປະເພດຕ່າງໆ ຄວນແຈ້ງເບາະແສໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຮູ້ ເພື່ອຫາວິທີທາງໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ.

#ຂໍ້ມູນມາຈາກຂ່າວຄວາມສະຫງົບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button