Lao News

ປັບໃໝ່ເຈົ້າຂອງປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ 10 ແຫ່ງ ທີ່ປິດບໍລິການມື້ແຈ້ງການປັບລາຄານ້ຳມັນຂື້ນ

ໜັງສືພິມຈຳປາສັກໃໝ່ ແຂວງຈຳປາສັກ ລາຍງານວັນທີ 11 ມີນາ 2022 ນີ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງປໍ້ານໍ້າມັນຫຼາຍປໍ້າໃນນະຄອນປາກເຊ ປິດບໍລິການໃນວັນທີ 9 ມີນາ 2022, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນະຄອນປາກເຊ ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກປັບໃໝ…

_

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button