Lao News

ຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ນັດພົບກັບປູຕິນ

ຜູ້ນຳຢູເຄຣນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງລັດເຊຍອອກຈາກປະເທດຕົນ , ເພາະວ່າລັດເຊຍມີແຕ່ມາທຳລາຍປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ,

ຖ້າບໍ່ຢ່າງນັ້ນກໍ່ນັດພົບເຈລະຈາຕົວຕໍ່ຕົວ ເພາະມີການເຈລະຈາມາແລ້ວ 4 ຄັ້ງແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ

ຜູ້ນຳຢູເຄຣນໄດ້ເວົ້າວ່າ ຖ້າເຮົາເປັນຄົນດີແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຕາຍ ຕ້ອງນັດພົບເຈລະຈາຕົວຕໍ່ຕົວ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ນັ່ງໃກ້ໆກັນ, ບໍ່ຄືກັບປູຕິນ ພົບກັບ ຜູ້ນຳເຢຍລະມັນນີ ນັ່ງຫ່າງກັນ 10 ແມັດນັ້ນ.

_ປູຕິນພົບກັບຜູ້ນຳເຢຍລະມັນນີ ນັ່ງຫ່າງກັນ 10 ແມັດ ບໍ່ຮູ້ວ່າ 2 ທ່ານລົມກັນໄດ້ແນວໃດ.

ຄຣິບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button