Lao News

ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງລົດຮຸ່ນໃດ໋ ກກ 2186 ສະຫວັນນະເຂດໃຫ້ມາຮັບຜິດຊອບດ່ວນໆ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຫມູ່ຄູ່ໃນເຟັດແນ່ ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງລົດຮຸ່ນໃດ໋ທະບຽນ ກກ 2186 ສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ12/03/2022ເວລາປະມານ10ໂມງເຊົ້າ ລົດຄັນດັງກ່າວໄດ້ຂີ່ມາເກາະລົດເມຍຂ້ອຍ ເສັ້ນທາງອາ1 ແຖວໂດມຄຳ

ໂດຍມີລູກກັບຫລານຂ້ອຍໄປນຳກັນ ເລີຍເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ດ້ວຍຄວາມເປັນແມ່ທີ່ຍ້ານລູກກັບຫລານເຈັບແຮງ ເມຍຂ້ອຍເລີຍພ້າວພາໄປໂຮງຫມໍ ໂດຍມີພົນລະເມືອງດີຂັບລົດຈັກໃຫ້ ໂດຍທີ່ວ່າລົດຮຸ່ນໃດຄັນດັງກ່ວາຈະນຳໄປ ສຸດທ້າຍລົດຄັນດັງກ່າວບໍ່ໄປ (ຫລືອາດຈະໄປແຕ່ບໍ່ພົບກັນ)

ປະຈຸບັນນີ້ຍັງຕິດຕໍ່ກັນບໍ່ໄດ້ ຖ້າຫມູ່ເພື່ອນໃຜຮູ້ເຈົ້າຂອງລົດຮຸ່ນໃດ໋ຄັນດັງກ່າວ ຍາກໃຫ້ຕິດຕໍ່ມາຫາ ເບີ02098611107 / 02097336630 ເພື່ອຍາກໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວມາຂໍໂທດ (ຫລືຈະຮັບຜິດຊອບໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຂື້ນ) ເພື່ອບໍ່ຍາກໃຫ້ເກີດກັບບຸກຄົນອື່ນ ໃນກໍລະນີແບບນີ້

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button