ສານ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ ແລະ ຮິບຊັບສິນເປັນຂອງລັດ

ສານ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່

ແລະ ຮິບຊັບສິນ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີຢາເສບຕິດ ຂອງ ທ້າວ ສີສຸກ ດາວເຮືອງ ເປັນຂອງລັດ.

#ພາຫະນະ

+ລົດເກັງ ແຄມເມລີ 1 ຄັນ

+ລົດແລນໂລເວີ 1ຄັນ

+ລົດເກັງ ສີສັນ ເຊັນທາ 2 ຄັນ

+ລົດກະບະ 1 ຄັນ

+ລົດຈັກ 3 ຄັນ ໃນນີ້ BMW 2 ຄັນ

+ປ້າຍລົດໃຫຍ່ 102 ຄູ່.

#ດິນປຸກສ້າງ

+ດິນເປົ່າວ່າງ 3 ຕອນ ເນື້ອທີ່ລວມ 1.826ຕາແມັດ

+ດິນສາງເກັບມ້ຽນນ້ຳມັນ 1 ຕອນ ເນື້ອທີ່ 23.900 ຕາແມັດ.

#ວັດຖຸມີຄ່າ

+ເງິນບາດ 7.000 ບາດ

+ເງິນກີບ 53,840,570,000 ກີບ

+ແຫວນຝັງແກ້ວ ສີຂາວ 1 ວົງ

+ສາຍຄໍສີເຫຼືອງລາຍດູກາ1 ເສັ້ນ 30 ກຣາມ,

+ແຫວນສີທອງ ຕາສີດໍ 1 ວົງ 18,2 ກຣາມ

+ແຫວນສີທອງ ຕາສີຂາວ 1 ວົງ 2,9 ກຣາມ

+ແຫວນສີທອງ ຕາສີຂາວ 1 ສົງ 2,6 ກຣາມ

+ແຫວນສີທອງ ຕາສີຂາວ 1 ວົງ 4,8 ກຣາມ

+ແຫວນສີທອງ ຕາສີຂາວ 1 ວົງ 4,8 ກຣາມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *