Lao News

ຂໍແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ອ້າຍນ້ອງຮູ້ແດ່ ລາວເຮັດລົດຕົກເເຫວ ເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ

ຂໍແຈ້ງໃຫ້ພໍແມ່ອ້າຍນ້ອງຮູ້ແດ່ ລາວເຮັດລົດຕົກເຫວ ເຂດຊາຍແດນຫວຽດນາມ

ເຮັດໃຫ້ຂາຂວາຫັກ ວັນທີ19/3/2023 ປະຈຸບັນ ກຳລັງນຳສົ່ງໂຮງໝໍນຳ້ບາກ ແຂວງຫລວງພະບາງ ລາວຊື່ ທ້າວ ຫລ້າ ເລົ້າ Lab xeem lauj ຢູ່ບ້ານ ພາລະເວດແຂວງ ໄຊສົມບູນ ພໍ່ຊື່ ຢາເຊັງເລົ່າ Zam tsheej xeem lauj.

ຂໍແຊ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງລາວຮູ້ແດ່ ໂທລະສັບເສຍບໍ່ຮູ້ເບີໃຜ ຫາກໍ່ພື້ນຄີງ

ທີີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button