ຂໍ້ຄິດຈາກຄລິບ:

ຂໍ້ຄິດຈາກຄລິບ:

_

ໃຫຍ່ກ່ວາ ດີກວ່າ ສູງກ່ວາ ແຕ່ມາບຽດບຽນຜູ້ນ້ອຍກ່ວາ ເມື່ອຮອດຍາມສູ້ ໃຫຍ່ມາແຕ່ໃສ່ ກໍ່ບໍ່ເໜືອປາຍນີ້ວຂອງນັກສູ້ ຢ່າໂອຫັງຈົນບໍ່ຮູ້ວ່າຄົນອື່ນ ເຂົາກໍ່ມີໄມ້ຕາຍ ຄືກັນ

_

#ສະຫຼາດໃນທາງທີ່ກະທຳແຕ່ຄົນອື່ນ

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *