Lao News

ຂໍຂອບໃຈ ນາງ.ອາຢັງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຊ່ວຍເຫລືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຂໍຂອບໃຈ ນາງ.ອາຢັງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍບໍລິຈາກເງີນມູນຄ່າ 200,000ກີບ

ພວກເຮົາຕ້ອງຂໍຂອບໃຈທ່ານທີ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຢາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ.

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button