ມື້ນີ້ ວັນທີ 24_03_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 2.819 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 24_03_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 2.819 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 161 866 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 0ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 651 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີ 128 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 21ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 1.086ຄົນ, ( ຊຸມນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 403 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 54 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 30 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 50 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 22 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 228 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 73 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 47 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 139 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 145 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL)240 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 24 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 87 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 79 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 17 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 72 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *