ເຕືອນທຸກຄົນສັ່ງອາຫານອອນລາຍ

ໃນຮູບກັບສັ່ງມາຮອດຕ່າງປານຟ້າກັບດິນ

#ຮູບຕອນສັ່ງ

#ແລ້ວຕອນສົ່ງມາຮອດ

🤣🤣ນ້ຳອ້ອຍກະຫວານຈົນເຄັມ ຈັກເອົານ້ຳຕານຫລື ຫຍັງໃສ່ຫມົດຄວາມຢາກເລີຍ

🤣🤣ປານຈູດ 24000 ຖີ້ມເສີຍ

#hauv daim duab thiab xaj tuaj txog txawv deb baum ntuj thiab avkua kab tsib Los ntshe tso suab thaj ntau dhau daw li daw oh yo nyoo lawm o😭😭

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *