Lao News

ແຊ໌ເປັນອຸທະຫອນ ເຕືອນໃຫ້ມີສະຕິ(ມີຄຣິບ)

ຊື້ຖ່ານໃສ່ທ້າຍລົດເມື່ອບ້ານ ແຕ່ເກີດມີເປັນໄຟໄໝ້ໃນເວລາກຳລັງເດີ່ນທາງກັບບ້ານ

_ລົດກະບະຟອດ ທະບຽນ ຂພ 0777 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

_

_

ເບິ່ງຄຣິບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button