ມື້ນີ້ ວັນທີ 3_04_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 1,593 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 3_04_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 1,593 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 183,560 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 06 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 679 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີໃໝ່ 326 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 28ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 744ຄົນ, ( ຊຸມນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 111 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 48 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 35 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 18 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 57 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 89 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 18 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 55 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 76 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 106 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 57 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 7 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 41 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 67 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 13 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 32 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *