ແຊ໌ໄວ້ເປັນຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ ຄວາມໝາຍປ້າຍລົດແຕ່ລະສີ

ຄວາມໝາຍ ຂອງ ປ້າຍລົດແຕ່ລະສີ ທີ່ໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ

1.ເອກະຊົນ (ສ່ວນຕົວ)ພື້ນສີເຫລືອງຕົວອັກສອນສີດໍາ
2.ເອກະຊົນຕ່າງດ້າວພື້ນສີເຫລືອງຕົວໜັງສືສີຟ້າອ່ອນ
3.ລັດບໍລິຫານຕົວໜັງສືສີຂາວພື້ນສີຟ້າ
4.ຝ້າຍຂອງ ປກສພື້ນສີແດງ ຕົວໜັງສືສີຂາວ
5.ປ້າຍຂອງກອງທັບພື້ນສີແດງ ຕົວໜັງສືສີຂາວ
6.ປ້າຍສະຖານທູດພື້ນສີຂາວຕົວໜັງສືສີຟ້າ
7.ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ບໍ່ຢູ່ລາວຖາວອນພື້ນສີຂາວຕົວໜັງສືສີດໍາ
8.ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດວຽກຕາມອົງກອນພື້ນສີຂາວຕົວໜັງສືສີຟ້າເຂັ້ມ

9/.ບໍລິສັດ/ທຸລະກິດ 1%ພື້ນສີຂາວຕົວໜັງສືສີຟ້າອ່ອນ

10.ບໍລິສັດ/ທຸລະກິດ 100%ພື້ນສີຂາວຕົວໜັງສືສີຂຽວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *