Lao News

ແມ່ໃຈບາບ! ເອົາລູກໄປ ຖີ້ ມ ລົງແມ່ນ້ຳ

ແມ່ໃຈບາບ! ເອົາລູກໄປຖີ້ມລົງແມ່ນ້ຳເສຍຊີວິດ

ສາເຫດ ລູກຮ້ອງໄຫ້ໝົດຄືນ ບໍ່ໄດ້ນອນ.

ເປັນຕາອີ່ຕົນເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດມາເນາະເກີດມາໃຫ່ຍຊໍ້ານີ້ແລ້ວຕ້ອງມາຕາຍເພາະແມ່ມັນແທ້ໆ

#ບໍ່ມີຄໍາໃດສິດ່າແມ່ມັນອີກແລ້ວ

#ເກີນວ່າຊົ່ວ😡

#ເຫດເກີດ:ທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານບໍ່ຄວນເອົາແບບຢ່າງເດີອອກຈາກຫີໂຕແທ້ໆ

Cr.ข่าวไทยรัฐ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button