ມື້ນີ້ ວັນທີ 5_04_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 2,272 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 5_04_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 2,272 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 186,870 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 0 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 682 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີໃໝ່ 673 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 16 ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 1,379ຄົນ, ( ຊຸມນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 107 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 32 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 24 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 8 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 56 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 106 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 17 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 61 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 95 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 58 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 73 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 68 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 75 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 17 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 36 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 45 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *