ມື້ນີ້ ວັນທີ 7_04_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 2,033 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 7_04_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 2,033 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 186,870 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 03 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 687 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີໃໝ່ 673 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 47 ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 1,077ຄົນ, ( ຊຸມນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 86 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 40 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 29 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 23 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 104 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 86 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 13 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 48 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 67 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 41 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 244 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 35 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 32 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 26 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 14 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 24 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *