ໄຟໄໝ້ໂຮງງານຜະລິດແກັດເຈ້ຍ ບ້ານອີໄລ ນາຊາຍທອງແລ້ວ,

ກາງເດີກຄືນວັນທີ 10/5/2021, ໂຮງງານຜະລິດແກ້ດເຈ້ຍ ຢູ່ບ້ານ ອີໄລ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖືກໄຟໄໝ້ ແລະ ເສຍຫາຍຫຼາຍພໍສົມຄວນ.

ສວນລາຍລະອຽດແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີກຳລັງດຳເນີນການສຶບສວນຢູ່,

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *