ມື້ນີ້ ວັນທີ 10_04_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 924 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 10_04_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 924 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 195. 465 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 06 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 698 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີໃໝ່ 464 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 40ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 490 ຄົນ, ( ຊຸມນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 57 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 12ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 10 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 4 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 18 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 43ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 13 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 32 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 33 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 17 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 40 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 11 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 73 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 5 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 7 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 13 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *