Lao News

ບັນຍາກາດປະຊາຊົນກຳລັງຕໍ່ຄິວຊື້ປີ້ລົດໄຟໃນເຊົ້ານີ້

ບັນຍາກາດປະຊາຊົນກຳລັງຕໍ່ຄິວຊື້ປີ້ລົດໄຟໃນເຊົ້ານີ້ວັນທີ 11_4_2022 ເນື່ອງຈາກເປັນໄລຍະເທດສະການປີໃຫມ່ລາວ ຫຼາຍທ່ານໄດ້ພັກວຽກພັກການຈິ່ງໄດ້ເດີນທາງກັບບ້ານເພື່ອສະຫຼອງປີໃຫມ່ລາວກັບຄອບຄົວ ແລະ ຄົນຮັກ.

ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານເດີນທາງດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ມີສະຕິກ່ອນຂັບຂີ່ ແລະ ເມົາແລ້ວບໍ່ຄວນຂັບຂີ່ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ

#ດ້ວຍປາດຖະໜາດີຈາກທີມງານຂ່າວໜັງສືພິມຄວາມສະຫງົບ

ຂອບໃຈພາບຈາກ ຜະລິດຕະພັນລາວ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button