Lao News

ເລື່ອງເລົ່າເມື່ອ 6 ປີຜ່ານໄປເດັກນ້ອຍບ້ານນອກຊີວິດປ່ຽນ

#ເລື່ອງເລົ່າເມື່ອ 6 ປີທີ່ແລ້ວກັບເດັກນ້ອຍບ້ານນອກຄົນນີ້ ກ່ອນອື່ນຂໍຂອບໃຈບໍລິສັດ

#HappyMPM ທີ່ມີສິນຄ້າ ແລະ ລະບົບທີ່ດີໆ ຂອບໃຈທີມງານທີ່ເກັ່ງໆ ແລະ ໜ້າຮັກທຸກທ່ານທີ່ສູ້ຊົນຢູ່ຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ມານໍາກັນ.

ເມື່ອໃດເລື່ອນຜ່ານໄປເຫັນພາບນີ້ແລ້ວ ກໍຍັງຄິດຮອດຄິດເຖິງຄວາມທຸກຄວາມຍາກລໍາບາກຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເດັກນ້ອຍບ້ານນອກຄົນໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ມີຕົ້ນທືນໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ ມີພຽງແຕ່ຫົວໃຈກັບຄວາມອົດທົນສູ້ແລ້ວ ສູ້ອີກ ສູ້ແລ້ວ ສູ້ອີກ.

ທຸກທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າລີເຄີຍຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຄວາມທຸກຄວາມລໍາບາກມາຫຼາຍຊໍ່າໃດກ່ອນຈະມາຢືນຢູ່ຈຸດນີ້.

ຖາມເຖີງແຮງບັນດານໃຈທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບລີເອງຄືນໍ້າຕາຂອງພໍ່ກັບແມ່ຈາກຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ແລະ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈພັນລະຍາສຸດທີ່ຮັກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ກໍາລັງໃຈມາໂດຍຕະຫຼອດ ເລື່ອງເລົ່າອາດໃຊ້ຫຼາຍບັນທັດຂຽນຈຶ່ງຈະໝົດ

ສະນັ້ນ ໃຫ້ຮູບພາບແທນຄໍາບັນລະຍາຍ ທ້າຍນີ້ຫາກນ້ອງໆ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນຄົນໃດຫາກເກີດໃນຄອບຄົວທຸກຍາກຄືລີເອງ ຂໍເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ສູ້ໆກັບໜ້າທີ່ວຽກງານ ເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ວ່າ ຄວາມສໍາເລັດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄກເກີນຝັນ ຫາກຕົວເຮົາລົງມືທໍາຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ດັ່ງຫຼັກສູດທີ່ວ່າ:

#ຮຽນຮູ້

#ເຂົ້າໃຈ

#ວາງແຜນ

#ລົງມືທໍາ

#ແກ້ບັນຫາ_ສໍາເລັດແນ່ນອນ”ນົກບໍ່ມີຂົນຄົນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ບິນຂື້ນທີ່ສູງບໍ່ໄດ້”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button