Lao News

ພໍ່ຕູ້ແລະຫຼານເສຍຊີວິດຢູ່ບ່ອນດຽວກັນທີ່ນໍ້າຕົກຕາດຜາພະເຈເລ້

#ພໍ່ຕູ້ແລະຫຼານເສຍຊີວິດຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ😓

ນໍ້າຕົກຕາດຜາພະເຈເລ້, ບ້ານນໍ້າຄຽນ, ເມືອງຮົ່ມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ

🎯ເຫດການເກີດຂຶ້ນຊ່ວງວັນທີ່ 13/4/2022 ມີເດັກຊາຍໄວອາຍຸປະມານ14-15ປີ ຫາຍຕົວໄປ, ເວລາຜ່ານໄປຈົນ 2 ວັນຈຶ່ງພົບວ່າ ໄປຫຼິ້ນນໍ້າທີ່ນ້ຳຕົກຕາດ ແລ້ວປີນຂຶ້ນໄປຫຼິ້ນຢູ່ເທິງຫົວຕາດ ເຮັດໃຫ້ໝື່ນພະລາດຕົກລົງມາເສຍຊີວິດຄາກາງນ້ຳຕົກຕາດ.

ເວລາຕໍ່ມາ, ວັນທີ 16/4/2022 ພໍ່ເຖົ້າຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງນຳຜູ້ເຫັນເຫດການ ທີ່ພາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປກວດກາ ສັນລະສູດທີ່ເກີດເຫດ, ໂຊກຮ້າຍຕົກຕາດຊໍ້າ ດັບຄາທີ່ເດີມອີກຄົນ.

ຕາມທີ່ຜູ້ເຫັນເຫດການເລົ່າວ່າ: “ພໍໄປເຖິງ ສະຖານທີ່ເກີດເຫດຜູ້ເປັນພໍ່ເຖົ້າ ເຫັນເກີບກິ່ງໜຶ່ງຂອງຫຼານຜູ້ເສຍຊີວິດຄ້າງຢູ່ເທິງຫົວຕາດ, ທັນໃດນັ້ນຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຍື່ນມືໄປເພື່ອຫວັງເກັບເອົາເກີບກິ່ງນັ້ນມາໄວ້ເພື່ອເປັນທີ່ລະນຶກ, ຊວຍຊ້ຳຊວຍຊ້ອນພໍ່ຕູ້ໄດ້ໝື່ນພະລາດຕົກລົງນ້ຳຕົກຕາດເສຍຊີວິດຕາມຫຼານທີ່ຈຸດໆເດີມທີ່ຫຼານຕົກລົງໄປເສຍຊີວິດ.

#ອີງຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງປປຊທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຊື່ອວ່າ: ຢູ່ທີ່ນໍ້າຕົກຕາດ ຜາພະເຈເລ້ ມີເຈົ້າຖິ່ນຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາຢູ່ດົນໆຊາວບ້ານຈະປາກົດເຫັນເງົາເໝືອນຜູ້ຍິງຢືນຢູ່ເທິງແລ້ວແນມລົງມາຍັງດ້ານລຸ່ມ .

ແອັດເຊື່ອວ່າທຸກສະຖານທີ່ຕ້ອງມີສິ່ງສັກສິດປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຢູ່ແລ້ວ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຄົາລົບກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະສະຖານທີ່ບໍ່ເຊື່ອກໍ່ບໍ່ຄວນລົບລູ່.

ແຕ່ເໜືອສິ່ງອື່ນໃດພວກເຮົາຕ້ອງມີສະຕິລະມັດລະວັງຕົວຢູ່ສະເໝີເພາະອຸບັດຕິເຫດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ, ສຸດທ້າຍນີ້ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວຜູ້ສູນເສຍໃນເຫດການຄັ້ງນີ້ຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂະຕິດ້ວຍ🙏

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button