Lao News

ບໍ່ມີວີແວວວ່າຈີດີໃດເລີຍລູກເອີຍນັບມື້ນັບເຮັ່ງ

😔ບໍ່ມີວີແວວວ່າຈີດີໃດເລີຍລູກເອີຍນັບມື້ນັບເຮັ່ງ

ໃຈໆ ເຈັບອັນ1ຕໍ່ອັນ2 ອີຕົນລູກເດະ ພະຍາຍາມເຮັດໃຈແຂງປານໃດນ້ຳຕາກະຍັງໄຫຼ່ອອກມາ

ແມ່ໆຍັງຮູ້ຢາໂຕໃດຕື່ມບໍ່ແນະນຳແດ່ເພາະໄປຫາໝໍທາ່ນໝໍບົ້ງຢາໃຫ້ແລ້ວກະຍັງບໍ່ເຊົາ ມັນໝົດຫົນທາງແລ້ວໃຊ້ຢາໂຕໃດກະບໍ່ດີ ໃຊ້ໂຕໃດກະບໍ່ດີ ອີ່ຕົນລູກແຮງ😭😭😭

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button