ມື້ນີ້ ວັນທີ 19_04_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 958 ຄົນ

ມື້ນີ້ ວັນທີ 19_04_ 2022 ສ ປປລາວ ຕິດ ເ ຊື້ື ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 958 ຄົນ ໃນນີ້ມີນໍາເຂົ້າ ຄົນ, ຊຸມຊົນ ຄົນ, ຕິດເຊື້ອສະສົມ 201.460 ຄົນ, ເສ ຍຊິ ວິ ດ ໃໝ່ 05 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊິ ວິ ດ ສະສົມ 727 ຄົນ. ປິ່ນປົວຫານດີໃໝ່ 177 ຄົນ ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ:

– ເຊກອງ (SK) 21 ຊຸມຊົນ )

– ນະຄອນຫຼວງ (VTC) 675 ຄົນ, ( ຊຸມນ )

– ສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 42 ຄົນ, (ຊຸມຊົນ )

– ສາລະວັນ (SRV) 4 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຈໍາປາສັກ (CPS). 9 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງນໍ້າທາ (LNT). 0 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫຼວງພະບາງ (LPB) 28 ຄົນ

– ວຽງຈັນ (VTo) 52 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍ່ແກ້ວ (BK) 3 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອັດຕະປື (ATP) 32 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຄໍາມ່ວນ (KM) 22 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຊຽງຂວາງ (XK) 2 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊຍະບູລີ (XYBL) 22 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຜົ້ງສາລີ (PSL). 12 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ອຸດົມໄຊ (ODX). 19 ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ຫົວພັນ (HP). 6ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ໄຊສົມບູນ (XSB) 4ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

– ບໍລິຄໍາໄຊ (BLKX) 6ຄົນ, ( ຊຸມຊົນ )

ທີມກວດຫາ ເ ຊື່້ຶ ອ ໂ ຄ ວິ ດ _19 ເຄື່ອນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

#ຈຸດບໍລິການສັກວັກຊີນກັນ ໂ ຄ ວິ ດ_19

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *